Büyük Selçuklu Devleti'nin Kısa Tarihi
5 1

Büyük Selçuklu Devleti'nin Kısa Tarihi

  2203 İzlenme 13.3.2017 1
Büyük Selçuklu Devleti'nin Kısa Tarihi
Resmi Büyüt
Büyük Selçuklu Devleti, bugün İran sınırlarında bulunan Rey-Nişabur civarında 1038 senesinde kurulmuştur. Selçukluların devlet statüsü kazanmasıysa; Tuğrul ile Çağrı Bey'in Gaznelileri Dandanakan savaşında kesin bir mağlup etmesiyle de olmuştur.

Yönetim ve askeri kadronun Türk, İran da kurulması sebebiylede halkın Araplarda oluştuğu bu devletin başına Tuğrul Bey geçmiş, Çağrı Bey'de gerek doğu Roma topraklarında gerekse güney topraklarına devamlı akınlar düzenlemiştir. Bulunduğu coğrafya üzerinde hızlı bir çıkış yakalayan Selçuklular; Sultan Alparslan ve veziri Nizamülmülk ile bu çıkışı dahada arttırmıştır ve bölgede yegane büyük kuvvet durumuna gelmiştir. Büyük Selçuklu devletinin hükümdarları kadar vezirlerinin ve ilim adamlarının da dünya tarihinde önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkün. Genellikle Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah zamanında hizmet eden vezir Nizamülmülk'ün oluşturduğu Nizamiye medreseleriyle Mısır'da islamın karşıtlığını yapan El-Ezher medreselerine karşı önemli bir savunma oluşturmuştur. Öte yandan yazdığı Siyasetname isimli eserinde devlet yönetimi hususunda önemli dersler ve öğütler vermektedir. Bir diğer önemli kişisiyse Ömer Hayyam'dır. Daha çok Sultan Melikşah'ın hükümdarlığında ön plana çıkarıldı. Bilim adamı astronomi alanında kayda değer aşamalar kaydetmiştir. Oluşturduğu Celali takvimini Sultan Melikşah'a göstermiş ve sonraki yıllarda da bu takvim devreye girmiştir. Güneyde bulunan Fatimiler ilede yoğun bu şekilde mücadele edilmiş Abbasi halifesini ciddi destekler verilmiştir. 

Abbasi halifesini özellikle Şii Büveyhoğullarından ve diğer düşmanlarda korumasıyla da İslamın hamiliğini de yüklendiğini söyleyebiliriz. Alp Arslan'ın ölümüyle yerine Melikşah geçmiş ve devlet en kudretli devirlerini de bu dönemde yaşamıştır. En geniş sınırlara ulaşılmış, görkemli eserler inşa edilmiş ve düşmanlara korku verilmiştir. Bu kadar güçlü iken küffarda boş durmamıştır. Haşhaşiler adıyla nam salmış Hasan Sabbah ve onun suikastçileri, Selçuklu'nun böylesine güçlü olunca bu dönemde Sultan Melikşah ve Nizamülmülk'e suikast düzenlemişlerdir. Bunun sonucunda iki önemli zat irtihal eylemiştir.

Sultan Melikşah'ın vefatının ardından evlatları arasından şiddetli taht kavgaları yaşanmıştır ve devlet gerileme dönemine girmiştir.


YORUMLAR (0)